Reference Praha 17 - Řepy

Městská část Praha 17, Řepy

V roce 2019 se vedení městské části Praha 17, Řepy, rozhodlo pro nové webové stránky, které by občanům co nejlépe předkládaly informace týkající se právě této městské čtvrti. Ač velkou část tvorby nových webových stránek pokryl klient vlastními kapacitami, pro některé dílčí úkoly se rozhodl obrátit na odborníky a vyhlásil výběrové řízení, které jsme díky kvalitě a komplexnosti poskytovaných služeb vyhráli.

Klientské zadání

Jak již bylo výše zmíněno, jedním z primárních cílů projektu bylo vytvořit web, který by co nejrychleji navedl příchozí návštěvníky k hledaným informacím.

Klientské zadání zahrnovalo tvorbu základních wireframes, tedy návrhů definujících funkci a obsah daných webových stránek, kdy klient jasně definoval jak požadovaný obsah na úvodní stránce webu, tak i náplň projektu celkově; dalším požadavkem bylo vytvořit přehledný seznam pořádaných událostí a v neposlední řadě zajistit responzivní chování webu, které je v současné době – kdy neustále roste návštěvnost z mobilních zařízení – naprostou nutností.

Naše řešení

Z hlediska webové platformy bylo zvoleno řešení v podobě Drupalu 8, do nějž si klient sám naimportoval data. Následně jsme na systém nasadili šablonu, a to sloučením konfigurace vytvořené importem a konfigurace potřebné pro šablonu. Ještě před jejím finálním nasazením jsme klientovi předložili několik variant, a to včetně našeho „favorita“, který byl k realizaci dalších prací nakonec zvolen. Ač byla použita šablona globální, v mnoha aspektech byla projektu přizpůsobena, a několik stránek – jako jsou například projekty či fotogalerie – bylo vytvořeno samotnými našimi programátory.

Tímto však naše práce s šablonou neskončila; postupně jsme s klientem konzultovali a analyzovali UX jednotlivých stránek a řešili různé možnosti vzhledu, jenž by vedl k lepší přístupnosti webu pro webové návštěvníky.

Následovala tvorba jednotlivých seznamů položek, jako jsou události, aktuality aj. V případě seznamu událostí, jenž disponuje dynamickým filtrovacím formulářem, bylo také potřeba záplatovat aktuální problémy v core view funkčnosti.

Původní řešení seznamů položek

Obr. 1 Původní řešení seznamů položek

Nové řešení seznamů položek

Obr. 2 Nové řešení seznamů položek

Dále jsme na několik iterací tvořili Megamenu, aby vedení mohlo porovnávat přehlednost a reprezentativnost na reálných datech, a rovněž jsme se zabývali přehlednou a atraktivní galerií akcí, pro niž jsme vymysleli a vytvořili koncept zobrazení dle aktuálních trendů. Poté jsme zrealizovali i zbytek typových stránek.

Náhled původního řešení menu na webu Praha 17 - Řepy

Obr. 3 Původní řešení menu

Nově realizované megamenu na webu 17 - Řepy

Obr. 4 Nově realizované Megamenu

Takovou „perličkou“ v projektu byla tvorba view nad vícero typů obsahu pro seznam tří nejnovějších položek na úvodní stránce. Těmito položkami mohou být novinky, závažná sdělení, informace k volbám, nové vydání časopisu Řepská sedmnáctka, zasedání zastupitelstva a další. Každá položka má různá informační pole a svůj vlastní vzhled, aby se nástěnka na hlavní stránce jednak oživila, a jednak aby návštěvníci byli schopni rozpoznat, o jaký typ informační položky se jedná. Zároveň jsou bloky graficky sladěné, aby bylo výsledné řešení co nejvíce kompaktní.

Informační položky na domovské stránce webu 17 - Řepy

Obr. 5 Informační položky na domovské stránce

Vyjma výše uvedeného jsme s klientem konzultovali i další možnosti rozvoje systému, díky kterým by co nejrychleji a nejefektivněji dosáhl požadovaného výstupu. Spolupracovat na tomto webu s interním týmem pro nás bylo velkou ctí, a tímto klientovi přejeme mnoho spokojených uživatelů.

Chcete podobné řešení?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám