Česká televize

Česká televize provozuje ve vlastním datovém centru řadu vysokozátěžových serverů a potřebovala zjistit, jak efektivní je jeho provoz. Několikadenní audit realizovaný našimi konzultanty odhalil řadu relevantních zjištění, a to jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti procesní.

AB Facility

Společnost AB Facility, známý hráč v oblasti facility managementu, nás pověřila provedením uživatelského auditu. Naším úkolem bylo zmapovat aktuální stav IT na straně jedné a reálné uživatelské potřeby na straně druhé a vymezit oblasti vhodné k optimalizaci. Díky naší prověřené auditní metodice jsme rychle získali představu o správném řešení a doporučili managementu způsob, jak jej snadno dosáhnout.

B:Tech

Česká inženýrská společnost B:TECH, nabízející služby a produkty pro průmyslovou automatizaci, chtěla stanovit, jakým směrem by se mělo její IT dále ubírat. Do akce jsme nasadili naše zkušené konzultanty, kteří provedli uživatelský audit. Na jeho základě může zákazník vybudovat komplexní IT strategii.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Pro VZLÚ, jehož hlavním posláním je výzkum a vývoj v letectví a kosmonautice, jsme realizovali instalaci OwnCloud serveru a provádíme jeho správu. Základním cílem spolupráce bylo získat prostor pro sdílení dat kvůli zefektivnění práce. To umožňuje právě služba Own Cloud: spokojený zákazník nyní může na vlastním hardware využívat všechny výhody vlastního cloudového úložiště souborů, aniž by k tomu potřeboval nákladné služby zahraničních poskytovatelů nebo předával svá data třetím stranám. O správu serveru se navíc nepřetržitě starají naši profesionální administrátoři, takže je plně zajištěn bezproblémový chod a bezpečnost všech dat.

Komandor

Pro Komandor, jednoho z nevětších výrobců vestavěných skříní v ČR, na Slovensku a v Polsku zajišťujeme pravidelnou správu sítě. Naši programátoři se také starají o software, pomocí kterého se v Čechách vyrábí nábytek na míru. Více zjistíte v success story.

Fleur de Santé

Švédskému výrobci a prodejci kosmetiky jsme poskytli programátorskou podporu pro provoz jejich webu. Redesignovali jejich web, zajistili propojení webu s ostatními interními systémy (mainframe). V roce 2012 jsme převzali správu jejich datacentra, ze kterého se prodávají výrobky do 7 zemí Evropy. Více se dozvíte v success story.

Broker Trust

Broker Trust je servisní organizace pro finanční poradce. Pro společnost zajišťujeme provoz jejich serverů a podporu specializovaných aplikací (monitoring 24/7). Z projektů jsme například instalovali poštovní server MS Exchange, spravujeme server, ke kterému se připojují tisíce uživatelů. Více se dozvíte v success story.

ESO Travel

Pro CK ESO Travel vyvíjíme web, zajišťujeme správu počítačové sítě a staráme se o správu webové aplikace, zajišťující propagaci a prodej zájezdů online. Více o naší spolupráci se dozvíte v success story.

Prima

Pro FTV Prima jsme vytvořili několik webů, o jejichž správu se staráme. Zajistili jsme migraci webu Primy do nového datového centra, zaměstnancům FTV Prima poskytujeme podporu a stále zvyšujeme jejich uživatelský komfort dílčími úpravami systému. Pro televizi v současnosti zajišťujeme provoz jejich datového centra, ze kterého jsou obslouženy statisíce uživatelů denně. Více se dozvíte v success story.

Ceet

Pro společnost Ceet, specialistu na překlady a tlumočení, zajišťujeme pronájem a správu serveru (provoz informačního systému, webového serveru, poštovního serveru), zálohování a disaster recovery. Více se dočtete v success story.

Creditreform

Společnost Creditreform se stará o správu a inkaso pohledávek v České republice a dalších zemích Evropy. Pro společnost zajišťujeme provoz jejich serverů a specializovaných aplikací s monitoringem 24/7. Operátoři helpdesku pak v pracovních dnech zajišťují podporu jednotlivým uživatelům IS.

Arx Equity

Společnost Arx Equity se zaměřuje na zajišťování rozvojového kapitálu, my jí poskytujeme pravidelnou správu sítě s docházkou technika 1x za 14 dnů. Infrastruktura a server jsou monitorovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a současně je uživatelům k dispozici vzdálená správa a telefonická podpora.

Archcon

Společnost Archcon je přední architektonická a projekční kancelář. Pro společnost zajišťujeme vzdálenou správu serveru, monitoring 24/7 a řešení druhé úrovně technické podpory. Jedním z projektů byl redesign starého webu a převedení na nový redakční systém ELVIS.

AxFlow

Na základě dlouhodobé nespokojenosti se stávajícím poskytovatelem správy sítě se společnost AxFlow rozhodla pro změnu. Správu jsme převzali, servery i stanice jsme dostali pod kontrolu, a protože jsme neměli přístup k původní dokumentaci, vytvořili jsme si za pomocí dotazů vlastní. Začali jsme řešit první úkoly – problémy s tiskárnami, VPN konfiguraci, zálohování nebo nový hardware. Zavedli jsme také ticketovací systém Request Tracker, s pomocí kterého můžeme přehledně monitorovat a spravovat veškeré požadavky zaměstnanců. Díky tomu a pohotovosti našich techniků se povedlo výrazně zkrátit dobu potřebnou pro řešení hlášených problémů. Více se dozvíte v success story.

ELC Group

Pro našeho klienta, společnost ELC Group, s pobočkami v České republice, Velké Británii, Indii a Rumunsku, která působí na trhu v oblasti farmaceutického průmyslu, zajišťujeme od poloviny roku 2013 správu sítě. V současné době připravujeme zásadní upgrade jejich infrastruktury jehož součástí bude kompletní virtualizace a přechod na vlastní e-mailový server.