zpět

Audity a konzultace Audity a konzultace

Jestliže vám jednoho dne přestane fungovat počítač, možná se budete snažit přijít na to, kde se stala chyba. Když bude nejhůř, počítač buď vyhodíte, nebo přenecháte odborníkům, kteří vám ho opraví. Pokud se podobným způsobem objeví problém ve vaší firmě, která najednou přestane fungovat podobně jako váš počítač, je nejvhodnějším řešením audit. Audity a konzultace využijte také v případě, že rozjíždíte nový projekt nebo přebíráte něčí práci.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog

Jaké audity a konzultace nabízíme?

  • Audit IT oddělení zjistí, jak a jestli vůbec fungují IT procesy ve společnosti.
  • Softwarový audit odhalí stav nainstalovaného softwaru a odhalí i nelegální software.
  • Bezpečnostní audit IS/IT otestuje úroveň ochrany dat a možnosti jejich zálohování.
  • Monitoring IT slouží k nepřetržitému sledování dostupnosti a aktuálního stavu sítě.
  • Konzultace a komplexní řešení IS/IT umožní tvorbu vhodného informačního systému.
  • Analýza efektivity (vynakládaných prostředků na) IT odhalí nefunkční a zbytečné procesy.
  • Strategické poradenství pro IS/IT vám pomůže zefektivnit fungování vašich IT procesů.

Zlobí Vás IT?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám

Audity vám zajistí potřebné informace o stavu společnosti nebo jejích oddělení. Jsou nezbytné pro vypracování dalších řešení a pomáhají lépe stanovit nejdůležitější problémy a cíle. Vaší společnosti poskytnou nejen mnoho cenných dat, zejména ale podpoří efektivní zacházení s finančními prostředky a přispějí k hladkému fungování vaší firmy.

Víte, že...

Audit IT lze udělat i vlastními silami. Této metodě se říká self-assesment a většinou produkuje výborné výsledky. Bohužel jen zdánlivě – hodnotit sám sebe je přeci jen jiné, než když audit provede objektivní odborník ze specializované firmy.

Abyste skutečně využili potenciálu auditů, navrhneme pro vás i optimální řešení současných problémů a také těch, které vaší společnosti potenciálně hrozí.

Objednat audit

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog