zpět

Konzultace a komplexní řešení IS/IT Konzultace a komplexní řešení IS/IT

Poradit se s odborníky je často tím nejjednodušším řešením vašich problémů. Dokážeme pokrýt požadavky na analytické služby jak v oblasti IT, tak i v okruhu dalšího firemního poradenství. Široký záběr nám také umožňuje lépe postihnout možnosti podpory ze strany IS/IT a využití nových obchodních modelů.

Zjistěte, jaké řešení je pro vás nejvhodnější!

Zlobí Vás IT?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám

IT konzultace, poradenství a analýzy

Poskytujeme profesionální IT konzultace a analýzy stavu informačního systému, vyznáme se ale i v optimalizaci obchodních procesů, online marketingu nebo vývoji webů. Proto jsme schopni navrhnout vám informační systém na míru přesně podle potřeb vaší společnosti. Nejen že získáte významnou konkurenční výhodu, navíc ušetříte díky jednoduše efektivnímu řešení.

Další služby společnosti Aira GROUP

  • Strategické poradenství pro IS/IT,
  • vývoj informačních systémů,
  • návrhy a výstavba sítí,
  • bezpečnostní audit IS/IT,
  • internet a internetové aplikace.

Kontaktujte nás

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog