zpět

Virtualizační technologie Virtualizační technologie a její využití

K virtualizaci serverů využíváme několik různých technologií. Především se jedná o Hyper-V (Microsoft), VMWare a open-source KVM. Každé z těchto řešení má své specifické výhody, které dokážeme využít ve váš prospěch a poskytneme k nim i potřebné zaškolení.

Virtualizace minimalizuje výpadky

Pomůžeme vám minimalizovat výpadky. Díky virtualizaci lze velmi levně připravit záložní servery na vašem stávajícím hardware, které v případě problému dokáží zastoupit vaše primární servery i veškeré služby, které na nich běží. Toho se využívá i při návrzích systémů s vysokou dostupností (takzvané high availability systémy), kdy více serverů navzájem spolupracuje, přebírá úkoly a na uživatele se tváří jako jeden jediný server.

Virtualizace usnadňuje zálohování

Víme, že data jsou klíčovým bohatstvím vaší společnosti, a proto klademe velký důraz na spolehlivé zálohování. I v tomto ohledu vám virtualizace může přinést zajímavé výhody. Virtuální server lze zálohovat uložením kompletního obrazu disku (či souboru), ze kterého virtuální server běží a v případě obnovy ho jednoduše vrátit do stavu z doby zálohy. Umíme ho také během několika vteřin spustit na jiném fyzickém serveru s odlišným hardware.

Potřebujete zajistit vysokou dostupnost nebo jen chcete využít další výhody virtualizace?

Zlobí Vás IT?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám

Virtualizace na míru

  • Připravíme návrh provozu virtuálních serverů přímo pro vaši společnost s ohledem na specifika vašeho podnikání.
  • Doporučíme hardwarovou konfiguraci fyzických serverů a v případě zájmu vám je obstaráme nebo pronajmeme.
  • Navrhneme infrastrukturu virtuálních serverů, které na vašich serverech nainstalujeme a budeme dlouhodobě spravovat.
  • Správu můžeme předat i vašim technikům včetně detailní dokumentace a případného zaškolení.

Kontaktujte nás

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog