zpět

Virtualizace Virtualizace

Virtualizace je způsob, jakým snáze a s menšími náklady využívat dostupné zdroje. Pokud tedy vaše firma potřebuje provozovat např. několik serverů (mail server, databázový server atd.), a přitom nechce investovat statisíce do zakoupení a správy tolika fyzických serverů, pak právě virtualizace je vhodným řešením.

Díky virtualizaci fyzických serverů je tak možné na jednom serveru spravovat několik serverů virtuálních – a to za jedny peníze. Efektivně tak využijete výkon serveru, který by jinak zahálel, a ušetříte i na dodávkách energie. Velkou výhodou virtualizace je také to, že virtualizované služby jsou pro své uživatele mnohem přístupnější – k jejich využívání potřebujete jen minimum odborných znalostí.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog

Zlobí Vás IT?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám

Proč přemýšlet o virtualizaci?

  • Snížení provozních nákladů,
  • lepší využití systémových prostředků,
  • vyšší bezpečnost vašich dat,
  • snazší zálohování, obnova dat nebo migrace na jiný server,
  • přístupnější ovládání a konfigurace serverů.

Co umíme na poli virtualizace?

V oboru virtualizace máme bohaté zkušenosti s mnoha virtualizačními technologiemi.

Víte, že...

Ač slovo „virtualizace“ zní poměrně moderně, první pokusy o IT využití virtualizace proběhly už v dobách sálových počítačů, tedy v 60. letech 20. století. V rámci jednoho počítače se stejně jako dnes vytvořilo několik počítačů virtuálních.

Virtualizaci je možné uskutečnit na různých úrovních – od virtualizace počítače, přes virtualizaci procesorů nebo paměti (hardware) až po virtualizaci operačního systému (software). Pro všechny úrovně je společná úspora peněz a zjednodušení obsluhy.

Mám zájem

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog