zpět

Zabezpečení sítě Zabezpečení sítě

V oblasti informačních technologií je bezpečnost klíčovým pojmem. Věříme, že si zasloužíte to nejlepší – bezpečný provoz a také maximální soukromí pro vaše data. Externí správu sítě poskytujeme už hezkou řádku let a víme, že jen perfektní služby a ucelená řešení obstojí v konkurenčním boji. Víme také, že i za ten nejlepší systém musíme nabídnout rozumnou cenu.

Zlobí Vás IT?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám

Zabezpečení sítě od Airy zahrnuje

  • Zabezpečení informačního systému – zabezpečení sítě před neoprávněným průnikem a dohled nad bezpečností serveru a sítě.
  • Antivirová kontrola – výběr softwaru pro provádění antivirové kontroly na serveru i pracovních stanicích, v případě napadení virem provádíme i potenciální obnovu dat.
  • Zálohování dat – navrhujeme a spravujeme systémy pro zajištění bezpečného ukládání dat (disková pole), zálohování provádíme sami nebo nad ním vykonáváme dohled. V případě potřeby obnovíme data z posledních záloh.
  • Správa uživatelů a hesel – v síťovém provozu a využití systémových prostředků zajišťujeme vedení a evidenci uživatelů i dokumentaci jejich vlastností jako jsou uživatelská jména a hesla.
  • Řízení přístupových práv – Na výše uvedenou dokumentaci uživatelů navazuje nastavení možnosti využití systémových prostředků pro jednotlivé uživatele jako je omezení přístupu k souborům, k barevným tiskárnám nebo i k některým službám sítě Internet.
  • Havarijní zásahy – V případě náhlého výpadku důležité součásti výpočetního systému zajišťujeme službu havarijních zásahů. Ta zahrnuje garanci doby zásahu nebo doby zprovoznění součásti výpočetního systému.

Preventivní údržbu, administrace serveru a některé typy konfigurací je možno provést také na dálku zabezpečeným připojením přes internet nebo pomocí telefonní linky a modemu. Nastavíme vám zabezpečené připojení k síti a zajistíme také instalaci a nastavení routerů (Linux, Microtik, Cisco).

Chci zabezpečit síť

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog