zpět

Request Tracker Request Tracker

Něco nefunguje. Komu zavolat? Kdy se problém vyřeší? A jak? Pokud je uživatelských požadavků hodně, vyplatí se zřídit pro správu těchto dotazů samostatně pracující systém. Request Tracker (RT) nabízí způsob, jak přehledně spravovat a řešit všechny požadavky uživatelů. Je to jednoduchý program, který významně šetří čas vám, vašim zaměstnancům i našim technikům.

Správa požadavků s Request Trackerem

  • RT je velmi flexibilní a jeho chování lze ovlivnit podrobným nastavením.
  • RT může být konfigurován různě pro jednotlivé klienty, fronty požadavků nebo třeba oddělení firmy.
  • Pomocí emailového rozhraní přijímá RT požadavky od klientů, webové rozhraní slouží technikům ke správě tiketů, nastavení programu i k interní komunikaci k řešeným požadavkům.

Zlobí Vás IT?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám

V čem vám Request Tracker pomůže?

  • Umožní skupině lidí (např. technikům, vašemu IT oddělení apod.) efektivně a přehledně spravovat požadavky uživatelů, nejčastěji vašich zaměstnanců či klientů.
  • RT poskytuje informace o aktuálních i historických požadavcích klientů a jejich rozdělení.
  • RT umí přehledně třídit požadavky ve „frontě“ podle různých parametrů. Fronty požadavků umožnují dělení požadavků na základě jejich společné vlastnosti. Můžete tak například mít frontu všech požadavků týkající se mailových serverů, frontu požadavků klienta apod.

Jak vypadá rozhraní Request Trackeru?

Request Tracker - ukázky rozhraní Request Tracker - ukázky rozhraní Request Tracker - ukázky rozhraní

Stáhněte si uživatelskou dokumentaci Request Trackeru.

Objednat Request Tracker

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst
2017

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog