zpět

Monitoring IT Monitoring IT

Aby bylo možné kvalitně spravovat počítačovou síť, je nutné neustále provádět tzv. Monitoring IT. Jde o nástroj, pomocí kterého můžete kdykoliv zjistit, jak si vaše síť vede právě v tuto chvíli. Odhalíte tak kouzlo předcházení výpadkům sítě a zjistíte také, proč výpadky vůbec vznikají.

Co získáte se službou Monitoring IT?

  • Nepřetržitý monitoring dostupnosti sítí, serverů a služeb,
  • historické statistiky o dostupnosti a vytížení služeb,
  • čas, který budete moci věnovat něčemu zajímavějšímu, než nefunkční síti.

Zlobí Vás IT?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám

Co všechno lze monitorovat?

  • Servery,
  • aktivní síťové prvky,
  • hardware,
  • aplikace,
  • konektivita (např. internet),
  • periferie (např. tiskárny),
  • web,
  • email.

Zajistíme i monitoring mnoha dalších funkcí a aspektů vašeho IT řešení. Monitoring totiž šetří čas vašich IT techniků a zároveň pomáhá předcházet řadě problémů.

Objednat monitoring IT

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog