zpět

Bezpečnostní audit IS/IT Bezpečnostní audit IS/IT

Počítačová síť bez kvalitního systému zabezpečení je stejně zranitelná, jako člověk bez imunitního systému. V IT oblasti je ovšem tento problém snadno řešitelný – stačí oslovit odborníky a ti udělají z vaší IT infrastruktury objekt s nejvyšší ostrahou. Pokud máte pochybnosti o bezpečnosti vašeho systému, provedeme vám vysoce účinný bezpečnostní audit.

Zlobí Vás IT?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám

Co řeší bezpečnostní audit?

 • Stupeň ochrany před neoprávněným průnikem do systému z vnitřní i vnější sítě,
 • stupeň ochrany dat před ztrátou z důvodu selhání technického vybavení nebo software,
 • sítě Windows, Linux i Novell Netware.

Navrhneme opravdu bezpečné řešení zahrnující

 • Uplatnění nových bezpečnostních prvků,
 • úpravu existující konfigurace systému,
 • zvýšení nebo úpravu současné úrovně zabezpečení, nebo změnu některých prvků zajištění systému,
 • vhodnou formu a způsob zálohování nebo jejich kombinace,
 • zajistit jednorázovou nebo pravidelnou aktualizaci potřebného software.

Náš bezpečností audit prověří

 • Používaný software z hlediska bezpečnosti vaší sítě,
 • aktuálnost vámi používaného software,
 • specifická bezpečnostní rizika, spojená s vámi používaným software,
 • nejslabší místa vašeho zabezpečení,
 • způsob a četnost zálohování dat,
 • způsob ukládání a ochrany těchto dat,
 • správné nastavení vašeho systému.

Na přání můžeme provést i další služby, např. kontrolu aplikací připravených na míru nebo kontrolu zdrojových kódů vašeho vlastního software.

Objednat bezpečnostní audit

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog