zpět

Správa počítačové sítě Správa počítačové sítě

Nároky na specializaci pracovníků v IT, a tedy i na místech správců a administrátorů, jsou značné. Náklady na jejich mzdy, pojištění, vybavení a školení také neustále rostou. Zbavte se této položky v rozpočtu a využijte externí správy sítě nebo komplexní outsourcing IT.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog

Jak probíhá externí správa sítě od Airy?

 • K dispozici je vám náš profesionální administrátor,
 • podle smluveného harmonogramu provádí servisní úkony,
 • řeší i aktuálně vzniklé problémy,
 • v případě potřeby vykonává mimořádné zásahy,
 • je nepřetržitě k dosažení na telefonu nebo online.

Zlobí Vás IT?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám

Náklady na externí správu sítě jsou individuální a závisí na počtu spravovaných serverů a pracovních stanic i na dohodnuté frekvenci návštěv. U menších firem se obvykle pohybují v řádech tisíců korun měsíčně, takže se vyplatí víc, než platit vlastního IT specialistu. V rámci našich serverových ICT řešení pro vás a vaši firmu zajistíme i profesionální webhosting.

Výhody externí správy sítě

 • Finanční úspora – administrátora využíváte jen tehdy, je-li to potřeba. Neplatíte vysoké mzdové náklady a nemusíte platit personální agentuře.
 • Profesionalita – správu sítě provádějí kvalifikovaní odborníci. Pracují v týmu, což přináší kvalitní informační zázemí. Naši správci mají zkušenosti z více oborů a více sítí, které mohou zužitkovat právě u vás.
 • Flexibilita – externí správu neprovádí jen jeden člověk. Nemůže se tedy stát, že administrátor onemocní či odjede na dovolenou a firma zůstane bez technické podpory.
 • Přenesení zodpovědnosti – podstatná část zodpovědnosti za bezproblémový chod software a hardware ve vaší firmě se přenáší na servisní firmu, tedy na nás.

Víte, že...

Spolu se správou sítě získáte profesionálního administrátora, který k vám chodí tak často, jak je třeba. Dohlédne na správný chod vaší firemní sítě a bude vám k dispozici i mimo pravidelné návštěvy.

Externí správa sítě obsahuje

 • Správa serveru – postaráme se o stabilní fungování vašich serverů, jejich spolehlivost a bezpečnost i o jejich celkovou údržbu či nastavení.
 • Správa software a databází – zajistíme odbornou instalaci, konfiguraci, pravidelnou údržbu, aktualizaci a zálohování informačních systémů, administraci SQL databází, serverového, kancelářského a antivirového software.
 • Správa internetového připojení, zabezpečení sítě – samozřejmostí je bezpečné připojení k internetu a optimalizace nákladů na připojení, zajistíme také bezpečnostní audit, správu elektronické pošty nebo správu www serveru. Přečtěte si více o zabezpečení sítě.
 • Správa periferií – údržba a zajištění oprav sdílených prostředků jako jsou tiskárny, faxservery nebo scannery, evidence, údržba a opravy pasivních a aktivních síťových prvků, vedení dokumentace nastavení síťových prostředků na počítačových stanicích a serveru.
 • Správa PC (správa pracovních stanic) – preventivní údržba operačního systému a ostatního software na pracovních stanicích uživatelů k zajištění spolehlivosti.
 • Poradenství a konzultační služby – poskytování kvalifikovaných informací z oblasti informačních technologií, konzultace a školení. Poskytujeme také dálkovou správu sítě.

Pomůžeme vám dosáhnout lepšího využití informačních technologií a poskytneme optimální řešení v oblasti výpočetní techniky s ohledem na současný stav vašeho informačního systému.

Mám zájem

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Cookie lišta 2022

Cookies lišta v roce 2022: Jak si s novelou zákona o elektronické komunikaci poradily velké české weby?

Od 1.1.2022 platí novela zákona o elektronické komunikaci a týká se také využívání cookies. O čem konkrétně je řeč a jak si s novou podobou cookies lišt poradily nejznámější česk...

číst

Internet v číslech za rok 2017

51,8% z veškerého internetového provozu na stránkách pochází z robotů, zatímco číslo 48,2% zastupuje skutečné lidské uživatele. No, internet má prostě pořádně nakročeno do větš...

číst
chci jít na blog