Reference Touax

Touax

Francouzská firma Touax patří mimo jiné k lídrům světového trhu modulových řešení použitelných například jako kontejnery, jež složené či samostatně mohou plnit funkci ubytoven, obytných domů, sportovních šaten, kiosků, zařízení stavenišť apod.

Celá společnost má mnohem větší záběr, my od roku 2015 spolupracujeme právě s divizí modulových staveb. Staráme se o to, aby byl web bezpečný, aktualizovaný, ale také marketingově výkonný. Web je velmi rozsáhlý, a tudíž probíhá jeho správa prakticky na denní bázi. Také postupně vylepšujeme uživatelskou přívětivost. Co se nám v první fázi spolupráce podařilo?

  • oprava předchozím dodavatelem nesprávně umístěných kódů
  • díky vyčištění programátorských zásahů jádra Drupalu (CMS Drupal 7) jsme provedli update jádra i mnoha modulů na zabezpečenou verzi
  • po dvou letech bez aktualizací webu jsme provedli všechny potřebné aktualizace
  • webového řešení jsme uzpůsobili pro jednoduchou práci s jednotlivými pobočkami a jazykovými verzemi (systém udržuje na jedné instalaci weby všech poboček divize modulových staveb, přičemž většina z nich má ještě své jazykové mutace)
  • spolu s marketingovým oddělením Touaxu se nám podařilo vytvořit responzivní design webu
  • zlepšili jsme systém výběru jazykové mutace a výběru země
  • vytvořili jsme pohyblivé Wheel menu, které vyzývá návštěvníka k akci, přičemž pro každou zemi může být nabídka akcí odlišná
  • vylepšení funkčnosti uživatelských rolí a oprávnění

Chcete podobné řešení?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám