Logo ČKAIT

ČKAIT

ČKAIT aneb Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je veřejnoprávní stavovská organizace založena již v roce 1992. Sdružuje autorizované osoby pracující ve stavebnictví a její členská základna skýtá více než 32 tisíc subjektů. Tyto subjekty jsou odpovědné za odbornou úroveň výkonu vybraných a dalších odborných činností, pro něž byla autorizace udělena.

Klientské zadání

Klient se na nás obrátil před 2-3 lety, a to zejména s požadavkem na odstranění bezpečnostních děr v Drupalu 6, na němž web běžel.

Naše řešení

Zprvu jsme web převedli na naše servery a následně jsme jej vyčistili a zbavili nákazy, tedy zabezpečili. Vzhledem k tomu, že byl klient s naší prací spokojen, byli jsme posléze osloveni s žádostí o migraci Drupalu 6 na Drupal 8. Tato migrace byla provedena za součinnosti interního technického oddělení klienta. Navrhli jsme další a pokročilejší metody zabezpečení a rovněž jsme vytvořili několik custom modulů, tedy vlastních modulů na míru.

Custom moduly #1 - rozšíření databáze autorizovaných osob a jejich vyhledávání

Jako první uvedeme modul sloužící k rozšíření databáze autorizovaných osob, tzn. k vytvoření a vlastní editaci těchto osob (Expertů). V podstatě se jedná o rozšířený popis autorizované osoby o určité charakteristiky. Tento typ obsahu posléze slouží k vyhledání Experta podle požadovaných vlastností.

S vyhledáváním souvisí další custom modul, jenž právě umožňuje najít Experta pomocí filtrů, přičemž se výsledek následně zobrazí do tabulky.

Custom moduly #2 – moduly pro galerii a generování PDF faktur

Další modul na míru slouží k zobrazení stromové kategorie pro galerie. Zobrazuje název, popis a obrázek galerie a počet fotografií v galerii. Dále modul rozhoduje, zda daná galerie již má potomky, a poté zobrazuje samotné fotografie galerie.

Za zmínku stojí také vlastní modul sloužící ke generování PDF faktur týkajících se různých akcí pro autorizované osoby. Modul umožňuje vygenerovat požadovanou fakturu a stáhnout .pdf soubor či odeslat fakturu na e-mail organizátora akce.

Custom moduly #3 – zápis do databáze akcí a přihlášení či odhlášení uživatelů

K přihlášení a odhlášení z termínů akcí je určen jiný custom modul, jenž hlídá, zda u uživatele nejsou evidovány neomluvené absence, a podle toho uživateli umožní, aby se na tu či onu akci přihlásil či nikoliv. Administrátor má také možnost exportovat přihlášené uživatele do CSV souboru.

Další custom modul umožňuje zápis do databáze akcí, jejich editaci administrátorem a zobrazení jednotlivých akcí uživatelům. Připravili jsme také vlastní tisk pro administrátory.

Custom moduly #4 – vložení inzerátu pro burzu práce, vlastní HTML e-mailová služba, hlasování ke stavbám

Jiný námi vyvinutý modul slouží k vložení inzerátu pro burzu práce. Vyvinuli jsme také vlastní modul sloužící jako custom PHP HTML Mailer. Jedná se o vlastní HTML e-mailovou službu pro Drupal umožňující odesílání HTML mailů s přílohami. Tento modul využívá již výše zmíněný custom modul generující faktury. V neposlední řadě zmíníme námi naprogramovaný modul na míru, který slouží k zobrazení uzlů typu stavba a umožňuje hlasování k jednotlivým stavbám.

Jak jsme při tvorbě custom modulů postupovali?

V mnoha případech jsme moduly přepisovali z Drupalu 6 na Drupal 8, provedli jsme optimalizaci zdrojového kódu a vylepšili funkcionality. Některé z nich však byly vyvinuty již pro Drupal 8, a to modul galerie, kdy jsme připravili plugin pro views, vlastní PathautoGenerator (custom SEO URL alias) a BreadcrumbBuilder (custom drobečková navigace); modul fakturace kdy jsme zhotovili vlastní plugin pro tisk do PDF a zasílání na e-mail, a mailingový modul, v rámci něhož jsme vytvořili vlastní plugin pro obsluhu odesílání mailů z Drupalu. Řešení custom modulů tedy bylo velmi komplexní.


Vztah s klientem je v podstatné míře založen na úzké kooperaci, neboť nejen my, ale i samotný klient vytváří část funkčnosti, přičemž následně dochází ke vzájemnému sloučení řešení. Díky tomu můžeme klientovi maximálně vyjít vstříc. Za zmínku stojí také použitá šablona a celkový design. Ač byla šablona zakoupena, provedli jsme několik dílčích úprav za účelem jejího vylepšení. Nový web je mimo jiné responzivní a přehlednější. Celkovou změnu ilustrují obrázky níže.


Chcete podobné řešení?

Domluvte si konzultaci zdarma napište nám