zpět

AiraCore AiraCore

Vývojem desktopové, mobilní či webové aplikace práce nekončí. Je potřeba zajistit také rychlou a efektivní komunikaci mezi databází a serverem, což je za běžných okolností poměrně obtížné. V takových případech nastupuje – jakožto zprostředkovatel této komunikace – AiraCore, jenž zasílá data tam a zpět a současně je zpracovává. Velkým přínosem je možnost tvorby pouze jedné logiky pro různé platformy, čímž lze ušetřit značnou část nákladů.

Nevíte si rady s provozem Vaší aplikace?

Napište si o konzultaci ZDARMA! napište nám

Proč AiraCore?

  • Povolení určitých operací pouze oprávněným uživatelům.
  • Možnost logování a vypisování historie změn.
  • Správa příloh, kdy ukládá různé přílohy k určitému záznamu.
  • Nastavení naplánovaných úloh, které řešíte s určitou periodicitou (týden/měsíc/rok).
  • Jedna logika pro různé platformy, kdy je možno oddělit koncové uživatele aplikace od většiny logiky, která může běžet na serveru.
  • Vhodné řešení pro komplexní aplikace vyvinutých s použitím technologií React a C#.
  • Bezpečnost.

MÁM ZÁJEM O AiraCore?

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

ASO - optimalizace pro obchod s mobilními aplikacemi

ASO: Obdoba SEO ve světě mobilních aplikací

Trh s mobilními aplikacemi se v posledních letech rozrůstá mílovými kroky. Chcete-li být vidět a předčit své konkurenty, pak je potřeba danou mobilní aplikaci optimalizovat. K tomu slou...

číst
Angular framework - aplikace

TOP 10 APLIKACÍ VYVINUTÝCH PROSTŘEDNICTVÍM FRAMEWORKU ANGULAR

Angular je javascriptový frontend framework používaný k vývoji webových aplikací, a to včetně těch větších a komplexnějších. V následujícím článku si představíme 10 aplikací, ...

číst
chci jít na blog