zpět

Technologie React

Potřebujete webovou aplikaci, která poběží rychle a bude mít moderní uživatelské rozhraní? Pak může být ReactJS to správné řešení pro vás. ReactJS dnes patří mezi nejpopulárnější javascriptové knihovny pro vývoj webových aplikací. Využívávají ho jak malé firmy, tak giganty jako například Facebook, Netflix či Instagram. Investice velkých firem do řešení pomocí ReactJS a široká komunita uživatelů této knihovny zajišťuje její stabilitu a hladký průběh vývoje aplikací.

Nevíte si rady s provozem Vaší aplikace?

Napište si o konzultaci ZDARMA! napište nám

Přednosti technologie React

  • Vysoký výkon a flexibilita: Deklarativní API usnadňuje jednodušší kontrolování a zobrazování změn. Díky virtuální paměti, kde proběhne aktualizace před samotným renderováním webové stránky, pak aplikace běží významně rychleji než například s Jquery. Deklarativní kódování je navíc více předvídatelné a lépe se debuguje.
  • Rychlost vývoje: ReactJS dovoluje tvorbu takzvaných modulů – komponent, které lze používat napříč kódem na různých místech, což spolu s deklarativním způsobem programování významně šetří čas a práci na projektu. React je navíc schopný zobrazovat velké množství komponent naráz a rychle, což zajišťuje rychlé načítání webové aplikace.
  • Zaměření na frontend: Díky tomu lze pomocí ReactJS vytvořit uživatelsky přívětivá rozhraní, takže nabízí nejen vysoký výkon, ale i moderní vzhled.
  • Vhodný pro SEO: ReactJS poskytuje prostor pro SEO optimalizaci, zejména co se týče rychlosti načítání stránek, přičemž dobrá SEO optimalizace zvyšuje pozici ve vyhledávačích, což v důsledku přináší vyšší zisky
  • Popularita a kompatibilita: Spojuje široce užívané frameworky jako javascript, HTML a CSS a díky tomu lze s Reactem tvořit nejmodernější webová rozhraní. Lze ho navíc využívat i s jinými robustními frameworky jako Angular nebo Backbone.
  • Vývojové zázemí: Pro vývojáře existuje velice užitečná debugovací aplikace, která významně pomáhá při programovacím procesu a zjednodušuje práci na projektu. Jelikož se jedná o poměrně kompaktní javascript knihovnu, a nikoliv robustní framework, lze se s touto knihovnou naučit pracovat relativně rychle. V kombinaci se širokou uživatelskou základnou se proto jedná o řešení, které je výhodné nejen pro koncové uživatele, ale i pro samotné vývojáře.

MÁM ZÁJEM O technologii React

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Nejčastější chyby při vývoji mobilních aplikací

Nejčastější chyby při vývoji mobilních aplikací

Zjistěte, jakých omylů se vývojáři často dopouštějí a proč to může být na škodu celé práce....

číst

V Xamarinu jsme vytvořili zajímavou kvízovou aplikaci

Jak často má vývojář možnost udělat originální meta-aplikaci? My jsme tu možnost dostali a hodně nás to bavilo....

číst
chci jít na blog