zpět

GDPR Cookie lišta Vývoj mobilních aplikací

25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařícení EU o ochraně údajů (GDPR). Nařízení se vztahuje i na pužití cookie a slednování dat na Vašich stránkách.

Kdy novou Cookie lištu potřebujete?

Pakliže sledujete data o Vašich návštěvnících, tzn. máte nasazené Google Analytics (či jiný analytický nástroj), používáte remarketingové reklamy, apod.

Nevíte si rady s provozem Vaší aplikace?

Napište si o konzultaci ZDARMA! napište nám

Co Cookie lišta dělá?

 • Automaticky zobrazí "GDPR compliant" dialog každému uživateli při jeho první návštěvě webu (poté znovu každých 12 měsíců v souladu s nařízením GDPR).
 • Eviduje souhlasy uživatelů s uložením cookies.
 • Zabraňuje uložení cookies z kategorií, které uživatel neodsouhlasil. Dialog zobrazí stručné vysvětlení, co jsou cookies a proč se od uživatele vyžaduje odsouhlasení. Dále dialog obsahuje seznam všech cookies použitých webem rozdělených do 4 kategorií:
  1. Nezbytné
  2. Statisticke
  3. Marketingové
  4. Nezatříděné - cookie ještě nebyla zařazena do kategorií a)-c).

Kategorie a) nevyžaduje souhlas (výjimka v GDPR). Uživatel může zvolit, zda souhlasí s uložením kategorií b) a c).
Aplikace zabraňuje uložení pouze cookies z kategorií b) a c), pokud je uživatel nepovolil.

Kvalitní aplikace je dnes jednou z nejdůležitějších cest, jak oslovit potenciální zákazníky. Podle úrovně jejího zpracování mnozí uživatelé hodnotí i společnost, jejíž služby jsou touto formou nabízeny. Sázíme proto na profesionální komunikaci s klienty, jen tak bude výsledek co nejlepší.


Cookie lišta


Proč mít cookie lištu?

Neplněním GDPR směrnice se vystavuje Vaše společnost možným pokutám až ve výši 20 milionu Eur či 4% ročního obratu společnosti!
Chraňte svůj web i celou společnost!

Ceník

GDPR lišta je služba na pravidelné bázi, s minimálním odběrem 12 měsíců. Při nasazení lišty je nutno upravit JavaScripty - lze provést kompetenci Vašich programátorů či s tím rádi pomůžeme (náročnost je individuální dle každého webu).

Měsíční poplatky za provoz lišty a uchovávání souhlasů:

MALÉ WEBY
500 a méně podstránek
180 Kč/měsíčně

STŘEDNÍ WEBY
5 000 a méně podstránek
420 Kč/měsíčně

VELKÉ WEBY
5 000 a více podstránek
790 Kč/měsíčně

Chcete více informací?

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

ASO - optimalizace pro obchod s mobilními aplikacemi

ASO: Obdoba SEO ve světě mobilních aplikací

Trh s mobilními aplikacemi se v posledních letech rozrůstá mílovými kroky. Chcete-li být vidět a předčit své konkurenty, pak je potřeba danou mobilní aplikaci optimalizovat. K tomu slou...

číst
Angular framework - aplikace

TOP 10 APLIKACÍ VYVINUTÝCH PROSTŘEDNICTVÍM FRAMEWORKU ANGULAR

Angular je javascriptový frontend framework používaný k vývoji webových aplikací, a to včetně těch větších a komplexnějších. V následujícím článku si představíme 10 aplikací, ...

číst
chci jít na blog