zpět

PHP – custom programováníPHP

Nejlepší možné řešení pro tvorbu dynamických internetových stránek a webových aplikací? Rozhodně PHP! Uplatní se jak u menších webů, tak i u těch větších – zejména tehdy, jsou-li navázány na databáze.

Programovací jazyk PHP je nejrozšířenějším skriptovacím jazykem, který mimo jiné využívají i významné weby, jako jsou Wikipedia či Facebook. Také redakční systémy WordPress, Drupal nebo Joomla! jsou naprogramovány v jazyce PHP.

Využitím výhod PHP a našich bohatých zkušeností dosáhnete raz dva požadovaného a unikátního řešení – stejně jako spousta našich klientů. Mimo to vám umíme pomoct i s následnou správou stránek.

 

Nevíte si rady s provozem Vaší aplikace?

Napište si o konzultaci ZDARMA! napište nám

Výhody PHP

 • Malá náročnost na HW koncového uživatele a relativní bezpečnost kódu – PHP je skriptovacím jazykem fungujícím na straně serveru, PHP skript se tedy nejprve provede na webovém serveru a uživateli je následně odeslán pouze výsledek. Na rozdíl od JavaScriptu a HTML si v prohlížeči nelze zobrazit zdrojový kód PHP.
 • Obsáhlé knihovny funkcí urychlující práci programátorů – jazyk PHP je na trhu již 25 let a za tu dobu byl implementován do milionů projektů po celém světě. Díky široké a aktivní komunitě je k dispozici obrovské množství knihoven pro nejčastěji používané činnosti.
 • Strmá křivka učení, kdy se díky poměrně volné syntaxi lze relativně rychle naučit řešit mnohé praktické problémy.
 • Nativní podpora mnoha databázových systémů (především MySQL či PostgreSQL).
 • Široké možnosti použití – generování a úprava grafiky, odesílání a příjem e-mailů, tvorba PDF, podpora všech důležitých internetových protokolů aj.
 • Rozsáhlá podpora na hostingových serverech, kdy je PHP víceméně standardem.
 • Svobodná licence.
 • Nezávislost na platformě.
 

Co je PHP

graf
 • PHP je skriptovací programovací jazyk, jenž byl poprvé vydán v roce 1995 dánsko-kanadským programátorem Rasmusem Lerdorfem, který jej původně vyvinul k počítání návštěv svého webu (odtud zkratka PHP – Personal Home Page).
 • Hojně se využívá k tvorbě šablon pro často se opakující části na webu (hlavička, patička, menu atp.)
 • Využívá jej téměř 80 % všech webových stránek naprogramovaných v jazyce fungujícím na straně serveru, a mimo jiné na něm vznikla celá řada frameworků – například populární framework Nette českého programátora Davida Grudla.
 • PHP spolu s databází MySQL a webovým serverem Apache tvoří tzv. triádu, tedy trojici nejčastěji užívaných programů pro generování stránek, díky čemuž lze na internetu najít velké množství hotových řešení obvyklých problémů.

Reference

 

CHCI NOVOU APLIKACI

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023

Na světě existuje více než 700 programovacích jazyků. Ne všechny se však používají stejnou měrou. V tomto článku si představíme ty nejžádanější programovací jazyky pro rok 2023....

číst
Vývoj a rozvoj Java aplikací

Vývoj a rozvoj Java aplikací

V oblasti vývoje aplikací se lze setkat s celou řadou programovacích jazyků, z nichž každý má své použití. V následujících řádcích se zaměříme na objektově orientovaný programo...

číst
chci jít na blog