zpět

PHP – custom programováníPHP

Nejrozšířenější skriptovací jazyk PHP je osvědčeným řešením pro vývoj webové aplikace. Má 6 unikátních výhod. Díky obsáhlým knihovnám funkcí šetří jednak časem programátorů, jednak vašimi finančními prostředky. Ať už řešíte e-shop, redakční systém či jinou webovou aplikaci, PHP díky relativně jednoduchému napojení na databáze zvládne vše.

Aplikace umíme nejen vyvinout, ale rovněž je i nadále spravovat. Podívejte se na naše klienty, kteří s námi fungují na PHP řešení.

Výhody PHP

  • Nezávislost na platformě; ve většině případů lze přenášet skripty mezi různými operačními systémy bez jakýchkoliv úprav.
  • Jazyk PHP funguje na straně serveru – operace v něm napsané tedy neprovádí zařízení uživatele, ale datacentrum hostingu. Tím dochází ke snížení náročnosti na hardware koncového uživatele a rovněž k zajištění určité míry bezpečnosti.
  • Míra podpory na hostingových službách – PHP je v podstatě standardem, jenž nalezneme téměř všude.
  • Široké možnosti použití, kdy jazyk PHP podporuje mnoho knihoven sloužících k různým účelům; ať už je to práce se soubory či zpracování textu a grafiky, nebo přístup k většině databázových systémů (zejména MySQL) a podpora mnoha internetových protokolů.
  • Rozšířenost jazyka – díky široké a aktivní komunitě byly vybudovány obsáhlé knihovny funkcí umožňující urychlit programátorům práci.
PHP

Nevíte si rady s provozem Vaší aplikace?

Napište si o konzultaci ZDARMA! napište nám

Co je PHP

  • PHP je skriptovací programovací jazyk sloužící k tvorbě dynamických internetových stránek a webových aplikací.
  • Jedná se o nejrozšířenější s kriptovací jazyk pro web, jeho podíl k prvnímu čtvrtletí roku 2020 činil přibližně 78,6 %.
  • K tvorbě webových aplikací se nejčastěji používá v kombinaci s OS Linux, databázovým systémem MySQL a webovým serverem Apache; pro tuto kombinaci se vžila zkratka LAMP.
  • Mezi významné projekty napsané v PHP patří například WordPress, Nette Framework, Facebook či Wikipedia.

Reference

CHCI NOVOU APLIKACI

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Nejčastější chyby při vývoji mobilních aplikací

Nejčastější chyby při vývoji mobilních aplikací

Zjistěte, jakých omylů se vývojáři často dopouštějí a proč to může být na škodu celé práce....

číst

V Xamarinu jsme vytvořili zajímavou kvízovou aplikaci

Jak často má vývojář možnost udělat originální meta-aplikaci? My jsme tu možnost dostali a hodně nás to bavilo....

číst
chci jít na blog

Programovací jazyk PHP je osvědčené řešení pro vývoj webové aplikace. Díky obsáhlým knihovnám funkcí šetří čas programátorům a vám finanční prostředky.