zpět

Desktopové aplikaceDesktopové aplikace

Potřebujete-li aplikaci, s níž nebudete závislí na připojení k internetu, pak jste tady správně. Pomůžeme vám vytvořit desktopovou aplikaci přímo na míru. Bezpečnost dat a nižší náklady v optice životnosti aplikace tvoří pádné a významné důvody, proč chtít právě tento druh aplikace.

Desktopovou aplikací se rozumí uzavřený software, který se musí nutně instalovat na pevný disk. Pro její vývoj často doporučujeme programovací jazyk C#, který také dobře umíme a máme s ním dlouholeté zkušenosti.

Chcete desktopovou aplikaci?

Napište si o konzultaci ZDARMA! napište nám

Proč chtít desktopovou aplikaci?

  • Minimalizace zásahu internetových útoků - desktopové aplikace pracují primárně offline, a tím zmenšují riziko možného zasažení internetovými viry či jinými útoky. Webové aplikace zase pracují pouze na základě aktivního internetového připojení, tím se ale zvyšuje právě riziko přítomnosti výskytu hackerských aktivit.
  • Bezpečnost a zálohování - data se u desktopové aplikace ukládají vždy lokálně, tudíž kromě dané pracovní stanice k nim nemá žádná další strana přístup. U webové aplikace, jež ze své podstaty pracuje v cloudu, může nastat např. moment, kdy server, na němž aplikace běží, nemusí být vždy k dispozici, a tudíž nemáte k aplikaci přístup.
  • Z dlouhodobějšího hlediska je levnější - náklady na vývoj desktopové aplikace sice bývají vyšší než v případě webové aplikace, avšak z dlouhodobého hlediska se jedná o výhodnější řešení, neboť nevyžaduje neustálé (nejlépe kvalitní a rychlé) internetové připojení či přítomnost celé řady doplňků ve webovém prohlížeči pro pohodlný provoz .

POTŘEBUJI UPRAVIT SOFTWARE

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023

Na světě existuje více než 700 programovacích jazyků. Ne všechny se však používají stejnou měrou. V tomto článku si představíme ty nejžádanější programovací jazyky pro rok 2023....

číst
Vývoj a rozvoj Java aplikací

Vývoj a rozvoj Java aplikací

V oblasti vývoje aplikací se lze setkat s celou řadou programovacích jazyků, z nichž každý má své použití. V následujících řádcích se zaměříme na objektově orientovaný programo...

číst
chci jít na blog