zpět

Java

Chcete vyvinout program, který bude běžet na libovolné platformě, ale bude vyžadovat pouze jednu investici? Přesně k tomuto perfektně poslouží Java, jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě.

Jedná se o multiplatformní řešení, které díky snadno přenositelnému kódu dokáže pohánět mobilní i webové aplikace, aplikace IoT, podnikový software, hry, cloudové aplikace a další. Jednoduše téměř vše, na co si vzpomenete, a to s pouhým jedním kódem.

Výhody

  • Multiplatformní programovací jazyk, kdy je kód pro jednu platformu snadno přenositelný na jinou, aniž by byl zcela přepsán. Díky tomu je vývoj méně nákladný.
  • Široká použitelnost pro vývoj nejrůznějších aplikací plynoucí z přenositelnosti kódu.
  • Obrovská komunita vývojářů, která za Javou vznikla. Od roku 2007 se totiž jedná o open-source jazyk.
  • Java patří ke skupině jazyků, u nichž není potřeba řešit správu paměti. Java si paměť spravuje sama, díky čemuž odpadá významný zdroj potenciálních problémů.
  • Dostupnost velkého množství knihoven a nástrojů pro vývoj.

Co je Java

  • Java je multiplatformní objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula a v roce 1995 představila firma Sun Microsystems.
  • Dodnes přitom zůstává jedním z nejpoužívanějších programátorských jazyků a těší se velké oblibě vývojářů.
  • V roce 2007 společnost Sun uvolnila zdrojové kódy Javy, a ta je tak dále vyvíjena jako open-source.
 

MÁM ZÁJEM O technologii Java

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023

Na světě existuje více než 700 programovacích jazyků. Ne všechny se však používají stejnou měrou. V tomto článku si představíme ty nejžádanější programovací jazyky pro rok 2023....

číst
Vývoj a rozvoj Java aplikací

Vývoj a rozvoj Java aplikací

V oblasti vývoje aplikací se lze setkat s celou řadou programovacích jazyků, z nichž každý má své použití. V následujících řádcích se zaměříme na objektově orientovaný programo...

číst
chci jít na blog