zpět

Flutter

Vývoj aplikace pro mobilní zařízení, web i desktop současně? Přesně to dokáže Flutter, framework určený k tvorbě aplikací pro Android, iOS, Windows, MacOS, Linux, Google Fuchsia a web.

Stačí přitom vytvořit pouze jeden zdrojový kód, který lze mezi jednotlivými platformami sdílet. Díky tomu ušetříte spoustu času i peněz. Také to, že za jeho vznikem stojí gigant Google, o něčem svědčí.

Výhody

  • Velmi dobrá kompatibilita se službami a nástroji Google.
  • Možnost kompilace zdrojového kódu do mnoha cílových platforem. Díky přizpůsobení cílovým platformám vypadají Flutter aplikace přirozeně.
  • Výkon aplikace, který je srovnatelný s nativním řešením.
  • Funkce hot reload, díky níž jsou vývojářům jakékoliv změny provedené v aplikaci okamžitě viditelné v živém prostředí, a spousta předpřipravených widgetů, které významně redukují čas vývoje.

Co je Flutter

  • Flutter je open-source uživatelské rozhraní SDK na vývoj softwaru, které v roce 2017 vydala společnost Google. Umožňuje tvorbu aplikací pro Android, iOS i web.
  • Flutter aplikace se píší v Dartu a kompilují se do nativního kódu cílové platformy.
  • Na Flutteru již běží celá řada velkých aplikací, jako jsou Alibaba, aplikace pro BMW, Google Adwords a další.

MÁM ZÁJEM O technologii Flutter

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023

Na světě existuje více než 700 programovacích jazyků. Ne všechny se však používají stejnou měrou. V tomto článku si představíme ty nejžádanější programovací jazyky pro rok 2023....

číst
Vývoj a rozvoj Java aplikací

Vývoj a rozvoj Java aplikací

V oblasti vývoje aplikací se lze setkat s celou řadou programovacích jazyků, z nichž každý má své použití. V následujících řádcích se zaměříme na objektově orientovaný programo...

číst
chci jít na blog