zpět

Technologie Angular

Potřebujete-li vytvořit webovou aplikaci, ať už se jedná o webovou stránku či mobilní aplikaci, Angular může být to správné řešení pro vás. Angular je javascriptový frontend framework pro vývoj webových aplikací, za kterým stojí Google. Jedná se tedy o framework, u kterého si můžete být jisti, že jen tak nezastará.

Nevíte si rady s provozem Vaší aplikace?

Napište si o konzultaci ZDARMA! napište nám

Přednosti technologie Angular

  • Mnoho platforem: S Angularem lze vyvíjet jak progresivní webové aplikace, tak aplikace pro mobilní zařízení či desktopové aplikace. Hodí se také na jedno-stránkové dynamické aplikace.
  • Vývojová stránka: Podporuje typescript (superset JavaScriptu), díky kterému lze psát přehlednější kód. Angular se zakládá na komponentách, které se dají recyklovat napříč kódem, což znamená ušetření práce a času při vývoji. Navíc jsou znalosti nabyté při vývoji jednoho projektu snadno přenositelné, což taktéž zefektivňuje práci. Angular taktéž nabízí efektivní testovací nástroje pro rychlé odstraňování bugů.
  • Aktuálnost: Jelikož za Angularem stojí giganty jako Google, který investuje do jeho vývoje můžete se spolehnout na to, že pro tento framework budou vycházet nové verze, které aktualizují a vylepšují jeho funkcionalitu tak, aby vyhovoval aktuálním požadavkům pro moderní webové aplikace.
  • Kompletní řešení: Angular je kompletní framework, proto sám o sobě nabízí vše potřebné k vývoji, na rozdíl od flexibilních, ale nerobustních javascript knihoven.
  • Rychlost a výkonnost: Renderování na straně serveru zaručuje rychlé načítání a vysoký výkon aplikace, datové modely pomáhají efektivně zpracovávat velká množství dat.

MÁM ZÁJEM O technologii Angular

Napište své dotazy, nebo nám zanechte telefon. Rádi se vám ozveme.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.

Blogujeme!

Nejčastější chyby při vývoji mobilních aplikací

Nejčastější chyby při vývoji mobilních aplikací

Zjistěte, jakých omylů se vývojáři často dopouštějí a proč to může být na škodu celé práce....

číst

V Xamarinu jsme vytvořili zajímavou kvízovou aplikaci

Jak často má vývojář možnost udělat originální meta-aplikaci? My jsme tu možnost dostali a hodně nás to bavilo....

číst
chci jít na blog