zpět

Drupal website development Weby na Drupalu

A professional website requires an appropriate content management system. Drupal allows you to quickly and easily edit content and, above all, add new features. It is the best in this respect and is, therefore, the right solution for us and our customers.

Want your site to sell more?

Arrange a free consultation with us contact us

Thanks to the openness of the code, we can save time not only for our programmers but also for considerable costs to our clients. The quality and security of this content management system are also evidenced by its involvement in projects such as the official White House website, MTV UK website, Sony Music website. And from our work, for example, we can mention the Prima television website, which ranks among the 15 most visited Czech Internet sites.

What are the advantages of Drupal? And why choose our company?

  • We are a Drupal partner – Our programmers are among the best experts in this content management system and can handle huge projects with it.
  • Drupal has an open code - We know exactly what to modify to best suit our clients in every situation.
  • Drupal is licensed under the GNU License – Drupal saves clients time and money without compromising.
  • With Drupal, we can work unlike any other – Our programmers have completed a lot of training focused on detailed knowledge of Drupal and can create almost everything in it. Their experience grows every day - they take care of many websites, from small to large portals.

The vast worldwide community of around 630,000,000 Drupal users speaks for itself. The most frequently mentioned advantage of this system is its modularity, thanks to which it is not a problem to effectively create online shops, blogs, forums, large portals or even corporate websites. There is also a wide range of extras and extras available. We can develop the web for the client from the prepared modules very quickly and at the same time precisely according to his/her requirements. If our clients want to add a function to the web, our professionals can create it.

We created these sites on Drupal:

ReferenceMameradidrupal.cz ReferenceOAPraha.cz ReferenceNovum.cz ReferenceKoh-i-noor ReferenceCestovinky.cz ReferenceBydlimekvalitne.cz ReferenceReseller Magazine ReferenceAmerika.cz ReferenceiPrima - Cesty domů ReferenceDiit.cz ReferenceCDR.cz

I want web on Drupal

Write your questions or leave us your phone. We will be happy to contact you.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.