zpět

Drupal applications development and management Správa Drupalu

Do you have an idea for a web application that will support your business but do not know how to implement the project? We'll be happy to help you if you already have an app but need further development.

The Drupal CMS system is prepared for the vast majority of various situations and implementations, whether we are talking about creating e-shops, magazines, company presentations, or even large portals as iPrima.cz, which our company builds and manages.

Want your site to sell more?

Arrange a free consultation with us contact us

However, the situation can happen when a customer wants to add a feature or even develop applications for any functionality. Our programmers are ready to provide our clients with superior care in the creation and development of special applications and accessories.

We are members of the Drupal Association

Člen Drupal Association If you are considering a Drupal site, choose a certified professional who has the appropriate Drupal Association permissions to create and manage it. You can identify them according to the picture shown in this text. Only members of the association, including Aira GROUP, have the right to use it.

Why want Drupal apps from us?

  • We know Drupal unlike any other. Our company is a partner of this CMS, and we know anything about it.
  • We stand behind significant projects that have tested the quality of our solutions.
  • We will meet your needs and provide expert advice.
  • We can deal with ready-made add-ons and applications created by someone else.
  • We manage fast and secure content migration between content management systems.
  • And most importantly ... We like Drupal!!

For example, does the current creation of articles and galleries from the web administration environment not suit you? We will consult you and adjust it to suit your needs and requirements.

What sites do we manage on Drupal?

and many others!

I want web on Drupal

Write your questions or leave us your phone. We will be happy to contact you.
Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Společnost Aira Group s.r.o. se sídlem Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2, IČ 25682598  stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email, Jméno, Příjmení, Telefon, do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem posouzení, zdali bude poskytnuta služba.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@aira.cz nebo na sídlo naší společnosti: Aira Group s.r.o , Vratislavova 57/1, 12800, Praha 2

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@aira.cz nebo telefonicky na čísle 283 850 031, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti.